KAMIGUMI

About Us

Warehouses/Silos in Japan

For information on our warehouses and silos in Japan, please visit this link.

Hokkaido/Hokuriku area

Tomakomai Branch

Ipponmatsu Warehouse

Address 3-21 Ipponmatsu-cho, Tomakomai-shi, Hokkaido
Total floor area (m2) 3,666.24
Equipment Bonded warehouse
Ipponmatsu Warehouse

Tokachi Warehouse

Address 6-5-1, Kaishomae, Hiroo-cho, Hiroo-gun, Hokkaido
Total floor area (m2) 3,326.64
Tokachi Warehouse

Harumi Silo, Harumi Silo No.2

Address 33-1~6, Harumi-cho, Tomakomai-shi, Hokkaido
Silo capacity (m3) Harumi Silo: 32,688
Harumi Silo No. 2: 20,832
Equipment Fumigation, bonded silos
Harumi Silo, Harumi Silo No.2

Harumi Warehouse

Address 33-1~6, Harumi-cho, Tomakomai-shi, Hokkaido
Total floor area (m2) 5,418.05
Equipment Fumigation, bonded warehouse
Harumi Warehouse

Tomakomai Logistic Center

Address 2-8, Yanagi-machi, Tomakomai-shi, Hokkaido
Total floor area (m2) 35,253.76
Equipment Controlled-temperature, bonded center
Tomakomai Logistic Center

Niigata Branch

Niigata Higashikou Warehouse E, F, G

Address 5322-3, Yokomichi-shita, Hasugata, Seiro-machi, Kitakamahara-gun, Niigata
Total floor area (m2) Warehouse E: 4,552.02
Warehouse F: 3,305.18
Warehouse G: 1,801.83
Equipment Controlled-temperature, fumigation, bonded warehouses
Niigata Higashikou Warehouse E, F, G

Kanto area

Kashima Branch

Kitafuto Warehouse

Address 200-5, daimon, igiri / 1912-315, horiwari, igiri, Kamisu-shi, Ibaraki
Total floor area (m2) 8,975.09
Equipment Bonded warehouse
Kitafuto Warehouse

Kashima Silo (3rd Term Auxiliary Feedstock Silo)

Address 23-1, Higashi-Fukashiba, Kamisu-shi, Ibaraki
Silo capacity (m3) 42,132
Equipment Fumigation, bonded silo
Kashima Silo (3rd Term Auxiliary Feedstock Silo)

Kashima Branch Logistic Center

Address 24-1, Higashi-Fukashiba, Kamisu-shi, Ibaraki
Total floor area (m2) 4,692.78
Equipment Bonded center
Kashima Branch Logistic Center

Hitachinaka Multipurpose Logistic Center

Address 163-39, Minato, Nagasuna, Hitachinaka-shi, Ibaraki
Total floor area (m2) 29,404.99
Equipment Refrigerated, controlled-temperature, fumigation, bonded center
Hitachinaka Multipurpose Logistic Center

Kashima Warehouse G

Address 23-1, Higashi-Fukashiba, Kamisu-shi, Ibaraki
Total floor area (m2) 12,300.16
Equipment Controlled-temperature, fumigation, bonded warehouse
Kashima Warehouse G

Tokyo Branch

Tokyo Multipurpose Logistic Center

Address 3, Aomi, Koto-ku, Tokyo
Total floor area (m2) 40,057
Equipment Controlled-temperature, fumigation, bonded center
Tokyo Multipurpose Logistic Center

Sendai Logistic Center

Address 31, Suga, Nakano, Miyagino-ku, Sendai-shi, Miyagi
Total floor area (m2) 14,071
Equipment Controlled-temperature, fumigation, bonded center
Sendai Logistic Center

Yokohama Branch

Minami-Honmoku Logistic Center

Address 3-10,11 Minamihonmoku, Naka-ku, Yokohama-shi, Kanagawa
Total floor area (m2) 17,768
Equipment Controlled-temperature, fumigation, bonded center
Minami-Honmoku Logistic Center

Izuta-cho Fruits & Vegetables Logistic Center

Address 2-2, Izuta-cho, Kanagawa-ku,Yokohama-shi, Kanagawa
Total floor area (m2) 10,109.95
Equipment Controlled-temperature, fumigation, bonded center
Izuta-cho Fruits & Vegetables Logistic Center

Higashi-Ougishima Fruits & Vegetables Logistic Center

Address 22-5, Higashi-ougishima-cho, Kawasaki-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa
Total floor area (m2) 12,642.48
Equipment Controlled-temperature, fumigation, bonded center
Higashi-Ougishima Fruits & Vegetables Logistic Center

Chubu area

Toyokawa Branch

Toyohashi New Car Maintenance Center No.2

Address 1-1-3, Jinnnonishi-machi, Toyohashi-shi, Aichi
Total floor area (m2) 22,139.72
Toyohashi New Car Maintenance Center No.2

Toyohashi Warehouse for Hazardous Material

Address 1-4-5, Jinnnonishi-machi, Toyohashi-shi, Aichi
Total floor area (m2) 1,986.16
Toyohashi Warehouse for Hazardous Material

Toyohashi Logistic Center, Warehouse B

Address 1-6-1, Jinnnonishi-machi, Toyohashi-shi, Aichi
Total floor area (m2) 5,614.44
Equipment Bonded warehouse
Toyohashi Logistic Center, Warehouse B

Toyokawa Logistic Center, Warehouse B

Address 1-8, Kanayanishi-machi, Toyokawa-shi, Aichi
Total floor area (m2) 4,586.1
Toyokawa Logistic Center, Warehouse B

Nagoya Branch

Yatomi Logistic Center No.2

Address 2-65-5, Kusunoki, Yatomi-shi, Aichi
Total floor area (m2) 3,021
Equipment Bonded center
Yatomi Logistic Center No.2

Komaki Logistic Center, New Warehouse No.1

Address 3-182, Toyota, Oguchi-cho, Niwa-gun, Aichi
Total floor area (m2) 23,021.54
Equipment Controlled-temperature, bonded warehouse
Komaki Logistic Center, New Warehouse No.1

Yatomi Logistic Center

Address 2-65-5, Kusunoki, Yatomi-shi, Aichi
Total floor area (m2) 16,773.15
Equipment Controlled-temperature, fumigation, bonded warehouse
Yatomi Logistic Center

Komaki Logistic Center, New Warehouse No.2

Address 3-182, Toyota, Oguchi-cho, Niwa-gun, Aichi
Total floor area (m2) 6,132
Komaki Logistic Center, New Warehouse No.2

Chubu Centrair International Airport Logistic Center

Address 3-14-9, Sentrair, Tokoname-shi, Aichi
Total floor area (m2) 6,678.68
Equipment Controlled-temperature, bonded warehouse
Chubu Centrair International Airport Logistic Center

Kinki area

Osaka Branch

Rinku Logistic Center B

Address 5-7, Orai-kita, Rinku, Izumisano-shi, Osaka
Total floor area (m2) 11,492
Equipment Controlled-temperature, bonded center
Rinku Logistic Center B

Rinku Logistic Center

Address 5-7, Orai-kita,Rinku, Izumisano-shi, Osaka
Total floor area (m2) 19,948
Equipment Controlled-temperature, fumigation, bonded center
Rinku Logistic Center

International Distribution Division

Kamigumi Kobe Airport Logistic Center No.2

Address 3-15, Kobe airport, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo
Total floor area (m2) 35,757.24
Equipment Controlled-temperature, bonded center
Kamigumi Kobe Airport Logistic Center No.2

Kamigumi Kobe Airport Logistic Center

Address 3-8, Kobe airport, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo
Total floor area (m2) 27,336.55
Equipment Bonded center
Kamigumi Kobe Airport Logistic Center

Kamigumi Logistic Center

Address 1-3, Minatojima, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo
Total floor area (m2) 36,572.85
Equipment Bonded center
Kamigumi Logistic Center

Port & Harbor Transportation Division

Kobe Kamigumi Port-Island Distribution Processing Center

Address 8-1, 6-9-4, Minatojima, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo
Total floor area (m2) 19,359.22
Kobe Kamigumi Port-Island Distribution Processing Center

Kamigumi Multipurpose Distribution Center

Address 8-14, Minatojima, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo
Total floor area (m2) 48,075
Equipment Refrigerated, controlled-temperature, fumigation, bonded center
Kamigumi Multipurpose Distribution Center

K-DIC No.4 Kamigumi Warehouse

Address 8-2-1, Minatojima, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo
Total floor area (m2) 13,277.56
Equipment Refrigerated, controlled-temperature, bonded warehouse
K-DIC No.4 Kamigumi Warehouse

Kobe Branch

Kobe Port-Island General Logistic Park, Fruits and Vegetables Center

Address 8-1, 6-9-4, Minatojima, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo
Total floor area (m2) 48,095
Equipment Controlled-temperature, fumigation, bonded center
Kobe Port-Island General Logistic Park, Fruits and Vegetables Center

Kobe Port-Island General Logistic Park, Warehouse A

Address 8-1, 6-9-4, Minatojima, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo
Total floor area (m2) 19,249
Equipment Controlled-temperature, fumigation, bonded warehouse
Kobe Port-Island General Logistic Park, Warehouse A

Sumiyoshi Logistic Center No.3

Address 8, Sumiyoshihama-machi, Higashinada-ku, Kobe-shi, Hyogo
Total floor area (m2) 5,571
Equipment Refrigerated, controlled-temperature, fumigation, bonded center
Sumiyoshi Logistic Center No.3

Sumiyoshi Logistic Center No.2

Address 10, Sumiyoshihama-machi, Higashinada-ku, Kobe-shi, Hyogo
Total floor area (m2) 6,791
Equipment Bonded center
Sumiyoshi Logistic Center No.2

K-DIC No.2 Kamigumi Refrigerating Warehouse
K-DIC No.3 Kamigumi Warehouse

Address 8-2-1, Minatojima, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo
Total floor area (m2) No. 2 Kamigumi Refrigerated Warehouse: 10,115.75
No. 3 Kamigumi Warehouse: 12,650.78
Equipment No. 2: Refrigerated, bonded warehouse
No. 3: Controlled-temperature, fumigation, bonded warehouse
K-DIC No.2 Kamigumi Refrigerating Warehouse / K-DIC No.3 Kamigumi Warehouse

Hirohata Branch, Himeji Office

Himeji-Port Multipurpose Warehouse

Address Hamamansai-Chisaki, Hosoe, Shikama-ku, Himeji-shi, Hyogo
Total floor area (m2) 6,340.33
Equipment Refrigerated, controlled-temperature, bonded warehouse
Himeji-Port Multipurpose Warehouse

Chugoku/Shikoku area

Tamashima Branch

Tamashima Silo No.2

Address 8256-76, Shinminato, Tamashima-otoshima, Kurashiki-shi, Okayama
Silo capacity (m3) 41,813
Equipment Fumigation, bonded silo
Tamashima Silo No.2

Tamashima Warehouse G

Address 8256-34, 35, 117, 8257-14, Shinminato, Tamashima-otoshima, Kurashiki-shi, Okayama
Total floor area (m2) 1,095.86
Equipment Bonded warehouse
Tamashima Warehouse G

Tamashima Feed Sorting Center

Address 8256-96, Shinminato, Tamashima-otoshima, Kurashiki-shi, Okayama
Total floor area (m2) 2,530.46
Tamashima Feed Sorting Center

Tamashima Logistic Center

Address 8256-83, Shinminato, Tamashima-otoshima, Kurashiki-shi, Okayama
Total floor area (m2) 7,994.52
Equipment Controlled-temperature, fumigation, bonded center
Tamashima Logistic Center

Minooki Branch

Minooki Logistic Center

Address 109-4, Minooki-cho, Fukuyama-shi, Hiroshima
Total floor area (m2) 10,318.92
Equipment Bonded center
Minooki Logistic Center

Fukuyama Logistic Center

Address 5-10-36, Daimon-cho, Fukuyama-shi, Hiroshima
Total floor area (m2) 8,245
Equipment Controlled-temperature, fumigation, bonded center
Fukuyama Logistic Center

Matsunaga Logistic Center

Address 3-4-3, Minamimatsunaga-cho, Fukuyama-shi, Hiroshima
Total floor area (m2) 9,410
Equipment Controlled-temperature, fumigation, bonded center
Matsunaga Logistic Center

Tokuyama Branch

Kudamatsu Logistic Center

Address 1-819-26, Hayama, Kudamatsu, Yamamaguchi
Total floor area (m2) 4,935.27
Equipment Refrigerated, controlled-temperature, fumigation center
Kudamatsu Logistic Center

Sakaiminato Branch

Sakaiminato Warehouse No.1

Address 215-1, Takeuchi-danchi, Sakaiminato-shi, Tottori
Total floor area (m2) 3,396.48
Equipment Bonded warehouse
Sakaiminato Warehouse No.1

Sakaiminato Logistic Center

Address 76, Takeuchi-danchi, Sakaiminato-shi, Tottori
Total floor area (m2) 12,858.91
Equipment Refrigerated, controlled-temperature, fumigation, bonded center
Sakaiminato Logistic Center

Kyushu area

Yahata Branch

Hibiki Logistic Center

Address 3-8-3, 9, 10, Hibiki-cho, Wakamatsu-ku, Kitakyushu-shi, Fukuoka
Total floor area (m2) 900
Equipment Bonded center
Hibiki Logistic Center

Nishiminato-Machi Warehouse No.1

Address 103-3, 4, Nishiminato-machi, Kokura Kita-ku, Kitakyushu-shi, Fukuoka
Total floor area (m2) 3,466.89
Equipment Bonded warehouse
Nishiminato-Machi Warehouse No.1

Nakatsu Warehouse

Address 9-1, tajiri-zaki, Nakatsu-shi, Oita
Total floor area (m2) 3,342.76
Nakatsu Warehouse

Moji Branch

Tachinoura Warehouse No.2

Address 1, Tachinoura-kaigan, Moji-ku, Kitakyushu-shi, Fukuoka
Total floor area (m2) 12,259
Tachinoura Warehouse No.2

Tachinoura Warehouse

Address 67-6, Tachinoura-kaigan, Moji-ku, Kitakyushu-shi, Fukuoka
Total floor area (m2) 4,397
Equipment Bonded warehouse
Tachinoura Warehouse

Fukuoka Branch

Island City Warehouse No.2

Address 2-25-8, Minato Kashii, Higashi-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka
Total floor area (m2) 1,661
Island City Warehouse No.2

Island City Warehouse No.1

Address 2-25-7, Minato Kashii, Higashi-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka
Total floor area (m2) 939
Island City Warehouse No.1

Susaki Silo No.1

Address 5-22, Nanotsu, Chuo-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka
Silo capacity (m3) 29,734.48
Equipment Fumigation, bonded silo
Susaki Silo No.1

Kashii General Logistic Center B

Address 3-2-1, Kashiihama-futou, Higashi-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka
Total floor area (m2) 20,674
Equipment Controlled-temperature, fumigation, bonded center
Kashii General Logistic Center B

Hakozaki General Logistic Center

Address 4-13-13, Hakozaki-futou, Higashi-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka
Total floor area (m2) 15,982
Equipment Refrigerated, controlled-temperature, bonded center
Hakozaki General Logistic Center

Kashii General Logistic Center

Address 3-2-1, Kashiihama-futou, Higashi-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka
Total floor area (m2) 18,519.18
Equipment Controlled-temperature, fumigation, bonded center
Kashii General Logistic Center

Higashihama Logistic Center No.2

Address 6-76-4, Chiyo, Hakata-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka
Total floor area (m2) 6,983.28
Equipment Controlled-temperature, bonded center
Higashihama Logistic Center No.2

Fukuoka Branch, Yatsushiro Office

Yatsushiro Logistic Center

Address 3-9-9, Shinminato-machi, Yatsushiro-shi, Kumamoto
Total floor area (m2) 20,956
Equipment Controlled-temperature center
Yatsushiro Logistic Center

Yatsushiro Warehouse No.2

Address 1-13, Shinminato-machi, Yatsushiro-shi, Kumamoto
Total floor area (m2) 4,961.1
Yatsushiro Warehouse No.2

Yatsushiro Silo

Address 3-2-12, Shinminato-machi, Yatsushiro-shi, Kumamoto
Silo capacity (m3) 32,455.44
Equipment Fumigation, bonded silo
Yatsushiro Silo

Kagoshima Branch

Taniyama-Port Warehouse A

Address 1-21, Taniyama-port, Kagoshima-shi, Kagoshima
Total floor area (m2) 6,426
Equipment Bonded warehouse
Taniyama-Port Warehouse A

Shibushi Branch

Shibushi Tank Terminal

Address 6617-142,Cho, Shibushi-cho, Shibushi-shi, Kagoshima
Capacity (m3) 1,386
Shibushi Tank Terminal

Shibushi Silo No.5

Address 3294-1, Shubushi, Shibushi-cho, Shibushi-shi, Kagoshima
Silo capacity (m3) 59,897
Equipment Fumigation, bonded silo
Shibushi Silo No.5